terug

Greenflash - Januari 2022

09 January 2022

Sustainability

Deel artikel

De wereldwijde gemiddelde temperatuur stijgt bijna tweemaal zo snel als 50 jaar geleden [1]. Daarom is het broeikaseffect een belangrijk gespreksonderwerp geworden in de mondiale politiek. De uitstoot van broeikasgassen staat bekend als de hoofdoorzaak van deze klimaatveranderingen. Momenteel is ongeveer 40% van het totale CO2-uitstoot in Europa toe te schrijven aan de levenscycli1 van gebouwen [2]. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en trachten onszelf en onze sector mee heruit te vinden om dit aandeel drastisch terug te dringen.

 

Hiervoor implementeren wij niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Een managementsysteem om:

 

 1.  Ons energie- en fossiel brandstofverbruik continue te monitoren
  • Onze data leert ons dat we hiermee 1333 ton CO2 uitstoot hebben veroorzaakt in 2021.
 2. Nieuwe reductiemaatregelen periodiek te implementeren
  • 100% groene elektriciteitscontracten onmiddellijk doorgevoerd
  • 50% Belgische groene elektriciteitscontracten tegen eind 2025 (beperking door beschikbaarheid op de markt)
  • 25% van onze tijdelijke werfburelen en kleedkamers omschakelen naar energie-efficiënte werfketen tegen eind 2024 (beperking door beschikbaarheid op de markt)
  • 75% van overtollige energieverliezen in burelen en kleedkamers indijken door installatie van timers tegen eind 2025
  • 25% van de tijdelijke werfburelen voorzien van zonnepanelen tegen eind 2025
  • 25% van het wagenpark elektrificeren tegen eind 2025
  • 50% van tijdelijke dieselgeneratoren vervangen door hybride aggregaten tegen eind 2025
  • 50% van de werven uitrusten met werffietsen om korte afstand te overbruggen tegen eind 2025
  • Sensibilisering rond overmatig verwarmen op de werven en kantoren tegen eind 2025
  • Sensibilisering om elk kwartaal de bandenspanning na te kijken tegen eind 2025
 3. Onze stakeholders2 voortdurend te sensibiliseren
  • Ons CO2-beleid communiceren bij contractonderhandelingen aan leveranciers en klanten
  • Ons CO2-beleid communiceren bij startwerkvergaderingen aan onderaannemers
  • Ons CO2-beleid communiceren met toolboxmeetings aan onderaannemers
 4. Tweemaandelijks te participeren in sectorinitiatieven met het oog op duurzaamheid
  • Driemaandelijkse deelname aan de Green Board van ADEB-VBA
  • Driemaandelijkse deelname aan de werkgroep CO2Prestatieladder
  • Driemaandelijks intern beleg van de werkgroep duurzaamheid

 

[1] H. Riebeek and R. Simmon, "Global Warming," National Aeronautics and Space Administration

(NASA), 2010. Retrieved from https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page2.php.

[2] European Commission, "Energy performance of buildings," 2014. Retrieved from

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings.

 

1 Gaande van grondstofwinningen, bouw, gebruik tot afbraak.

2 Klanten, leveranciers en onderaannemers

 

Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2 initiatieven van MBG NV:

Dhr. Greg De Reys – greg.dereys@mbg.be – www.mbg.be

Ontdek meer Greenflash