terug

Greenflash - Februari 2024

25 March 2024

HALFJAARLIJKSE UPDATE PRESTATIES CO2-MAATREGELEN EN CO2-REDUCTIE

Deel artikel

MBG wil de focus leggen op CO-bewust handelen en zich engageren voor een duurzame wereld. Wij hanteren efficiënt gebruik en continu daling van onze CO2 uitstoot door gerichte acties dan ook als één van onze beleidsvisies.

In 2023 werden er verschillende acties ondernomen:

·       Volledige omschakeling naar groene stroom

·       Invoeren van energiemetingen op de werf. Hierdoor kunnen we onze verbruiken nauw opvolgen en gericht actie ondernemen

·       Energie-efficiënt werfketenpark

·       Vernieuwing wagenpark met elektrische wagens

  

Scope 1 en 2 omvatten onze directe CO2 uitstoot zoals benzine, diesel, stookolie, gas, enz… en de indirecte uitstoot van CO2 door verbruikte elektriciteit of warmte.  In 2023 hadden we binnen scope 1 en 2 een totale CO2 uitstoot van 1188,60 ton CO2e.

Voor 2024 staan er eveneens verschillende acties gepland die mee moeten zorgen voor een reductie van onze CO2 uitstoot:

·         Automatische sturing van de warmtepompen die het werfketenpark voorzien van verwarming/koeling

·         Onderzoek en verdere implementatie i.f.v. gebruik van hybride stroomgroepen

·         Plaatsen van zonnepanelen om het energieverbruik van het werfketenpark op te vangen

·         En nog vele andere acties

 

Voor 2024 en de daarop volgende jaren zijn er nog maatregelen voorzien die er voor moeten zorgen dat MBG op gebied van CO2 uitstoot, tegen 2025, een reductie van 25% kan realiseren t.o.v. het referentiejaar 2021.

Meer informatie? Bekijk het gehele jaarverslag op onze website www.mbg.be.

Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2-initiatieven van MBG:

Dhr. Kenneth Laurent – +32 3 820 40 11

kenneth.laurent@mbg.be

Ontdek meer Greenflash